Kattskola

Kattskola erbjuder tjänster för katträning och rådgivning.

Vårt uppdrag är att främja katters välbefinnande genom att erbjuda deras ägare tidsenlig, vetenskapsbaserad information i en vänlig ton och i ett lättförståeligt format – alltid individuellt, noggrant och på kattens villkor.

Det är därför vi lovar att:
  • Kattens välbefinnande styr allt vi gör, för det är det viktigaste för oss.
  • Träningsmetoderna bygger på positiv förstärkning och skall öka kattens välbefinnande.
  • Inga bestraffningar används vid träning.
  • Vårt kunnande är alltid uppdaterat eftersom vi aktivt upprätthåller vår expertis.
  • Du behöver inte känna till branschens speciella termer, eftersom vi kommunicerar på ett begripligt sätt.
  • Vi möter katten och ägaren som individer.
  • Vi arbetar på kattens villkor och tar hänsyn till arttypiska beteendet, för det är det enda sättet att verkligen främja kattens välbefinnande.
Dessutom har vi åtagit oss att följa de etiska reglerna av Suomen eläintenkouluttajat ry.

Vår vision är en välmående glad katt mitt i människors hektiska liv!